top of page

SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA


   Společnost TradeSam a.s. je autorizovaným servisním partnerem společností Samsung, Daikin, LG a Olimpia Slendid s více jak 15 letou tradicí. Zabezpečujeme dodávky originálních náhradních dílů pro kompletní sortiment klimatizací, tepelných čerpadel a VZT rekuperačních jednotek výše uvedených výrobců a to jak pro záruční, tak pozáruční servis.  Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni ve školících centrech jednotlivých dodavatelů a poskytují nejen servis, ale i kvalifikované obchodně technické poradenství pro naše zákazníky a partnery.

ZÁRUČNÍ DOBA A MATERIÁLOVÁ ZÁRUKA


   Na klimatizační jednotky a tepelná čerpadla výrobců Samsung, LG, Daikin a Unico je poskytována materiálová záruka dle výrobce a typu zařízení v délce od 24 měsíců až do 72 měsíců od data prodeje nestanoví-li obchodní dohoda jinak a to za podmínky odborné instalace a pravidelně prováděné údržby a servisu daného zažízení. V rámci záruky poskytujeme bezplatnou dodávku originálních náhradních dílů, na něž se vztahuje zákonná záruka, pokud byly splněny záruční podmínky dle záručního listu.

POVINNÁ ÚDRŽBA A SERVIS


   Provozovatel zařízení resp. jeho uživatel je povinen dle pokynů výrobce resp. dodavatele zabezpečit na vlastní náklady provádění preventivní údržby a servisu zařízení odborným servisem a to v rozsahu a s četností odpovídající provoznímu zatížení zařízení. Provedení údržby a servisu je potvrzováno odborným servisem do záručního listu přiloženého k zařízení.
 

bottom of page